Žádosti o přijetí

 

K přijetí do DPS Květinka, je nutno osobně, elektronicky nebo písemně doručit tyto formuláře:
 
 
 
Lékařská zpráva při přijetí nového klienta do Dps Květinka (1).doc     (tato zpráva by neměla být starší 3 měsíců)
Veškeré další informace, poskytne zařízení osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně.

Kontakt

DPS Květinka s.r.o. Krušnohorská 788
363 01 Ostrov
353 892 853 dps.kvetinka@seznam.cz