Ceník

 

Cena za stravu a pobyt
Domov pro seniory Květinka s.r.o. se při všech svých činnostech řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních služách, prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Cena za pobytu a stravu je stanovena:
Strava .... 170,- Kč/den
Pobyt ..... 210,- Kč/den

 


Příspěvek na péči dle zákona č. 108/2006 a vyhláškou č. 505/2006 Sb. se nezahrnuje do platby za stravu a pobyt.

 

 

Veškeré další informace, poskytne zařízení osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně.
 

Kontakt

DPS Květinka s.r.o. Krušnohorská 788
363 01 Ostrov
353 892 853 dps.kvetinka@seznam.cz